Lịch Khởi Hành

“Lịch khởi hành tổng hợp tour từ các thành phố Hà Nội – Đà Nẵng – Tp Hồ Chí Minh…
Click vào tên chương trình để xem chi tiết “

Lịch khởi hành tour từ Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH TOUR NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TOUR/ KHÁCH
Hà Nội – Bắc Kinh –Thượng Hải 5N4Đ Bay Vietnam Airlines 12/02, 26/02; 04/03, 11/03, 18/03/2020 14.690.000đ
1/5 (LỄ 30/4 & 1/5) 16.490.000đ
Hà Nội – Đài Trung – Cao Hùng – Nam Đầu – Đài Bắc 5N4Đ Bay China Airlines 13/3/2020 10.990.000đ
Hà Nội – Đài Bắc – Nam Đầu – Cao Hùng – Đài Trung 5N4Đ Bay China Airlines 20/03/2019 10.990.000đ
Hà Nội – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5Đ 4, 6, 13, 18, 20, 27/03; 1, 3, 10, 15, 17, 24/04; 1, 8, 15, 20, 22, 29/05 11,490,000đ
29/4 (Lễ 30/4 & 1/5) 11,990,000đ
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26/06; 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31/07; 5, 7, 12, 14, 21, 28/08; 4, 9, 11, 18, 23, 25/09; 2, 9, 14, 16, 30/10/2020 11,990,000đ
Hà Nội – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5Đ Bay VJ 04, 06, 13, 18, 20, 27/3; 01, 03, 10, 15, 17, 24/4/2020 11.490.000đ
29/04 (Lễ 30/4-1/5) 11.990.000đ
01, 08, 15, 20, 22, 29/5/2020 11.490.000đ
03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26/6; 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31/7; 05, 07, 12, 14, 21, 28/8; 04, 09, 11, 18, 23, 25/9; 02, 09, 14, 16, 30/10/2020 11.990.000đ
Hà Nội – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh 7N6Đ Bay Vietnam Airlines 07/03, 14/03 (*), 21/03, 28/03/2020 (*) 16.490.000đ
25/04; 29/04 (Lễ 30/4 & 1/5) 18.990.000đ
Hà Nội – Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành – Tử Cấm Thành – Di Hòa Viên – Thiên Đàn 5N4Đ Bay CA 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27/3/2020 10.290.000đ
Hà Nội – Nam Ninh – Trương Gia Giới – Trấn Phù Dung – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thành Cổ Càn Châu 6N5Đ Thứ 3 hàng tuần 6.690.000đ
Hà Nội – Nam Ninh –Thanh Tú Sơn- Công Viên Khủng Long 3N2Đ Thứ 6 hàng tuần 3,790,000đ
Hà Nội – Nam Ninh – Quế Lâm 4N3Đ Tàu Cao Tốc Thứ 5 hàng tuần 5,690,000đ
Hà Nội – Nam Ninh – Quảng Châu – Thẩm Quyến 5N4Đ Tàu Cao Tốc Thứ 4 hàng tuần 7,490,000đ
Hà Nội – Thành Đô – Cửu Trại Câu – Lạc Sơn Đại Phật 5N4Đ Bay Vietnam Airlines

01/04 (Dỗ tổ Hùng Vương)

29/4 (30/4, 1/5) 

13.990.000đ

14.900.000đ

Hà Nội – Côn Minh – Lệ Giang – Shangri-la 6N5Đ No Shopping Tháng 3: 3,10,17,24,31/03/2020
Tháng 4: 14, 21, 28/04/2020
Tháng 5: 12, 19, 26/04/2020
13.900.000đ 
Hà Nội – Thành Đô – Cửu Trại Câu – Lạc Sơn Đại Phật – Bảo Quốc Tự 6N5Đ Bay Vietnam Airlines

Tháng: 3: 6,13,20,27 

Tháng 4: 10,17,24 

Tháng 5: 8,15,22,29 

13.500.000đ

13.990.000đ

13.990.000đ

Hà Nội – Tây Ninh – Đan Hà – Gia Dục Quan – Đôn Hoàng 6N5Đ No Shopping Bay China Southern Airlines

17,24/4 

22,29/5; 19,26/6 

10,24/7; 14,28/8

18,25/9; 16,23/10

27.990.000đ

28.990.000đ

30.990.000đ

28.990.000đ

Hà Nội – Đài Trung – Cao Hùng – Nam Đầu – Đài Bắc 5N4Đ Bay China Airlines 13/03/2020 10.990.000đ
Hà Nội – Đài Bắc – Nam Đầu – Cao Hùng – Đài Trung 5N4Đ Bay China Airlines 20/03/2020 10.990.000đ
Hà Nội – Trương Gia Giới – Thiên Môn Sơn – Phù Dung Trấn 5N4Đ Bay Vietjet Air

 

Tháng 3: 09; 16; 23; 30

Tháng 4: 06; 13; 20

Tháng 4: 27

Tháng 5: 04; 11; 18; 25

Tháng 6: 01; 08; 15; 22; 29

Tháng 7: 06; 13; 20; 27

Tháng 8: 03; 10; 17; 24; 31

Tháng 9: 07; 14; 21; 28

Tháng 10: 05; 12; 19; 26

Tháng 11: 02; 09; 16; 23; 30

Tháng 12: 07; 14; 21; 28

 

10.690.000đ

11.490.000đ

12.490.000đ

11.490.000đ

11.490.000đ

11.490.000đ

10.690.000đ

10.690.000đ

10.690.000đ

10.690.000đ

9.690.000đ

 

Lịch khởi hành tour từ Tp. Hồ Chí Minh

CHƯƠNG TRÌNH TOUR NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TOUR/ KHÁCH
HCM – Hongkong – Quảng Châu – Thẩm Quyến 5N4Đ 11; 25/3/2020 13.990.000đ
HCM – Seoul – Nami – Everland – Bắc Kinh 7N6Đ – Bay China Southern Airlines 08 15/03/2020 18.490.000đ
HCM – Thượng Hải – Bắc Kinh – Hàng Châu – Tô Châu 7N6Đ, Bay China Souther Airline 7/3, 21/3/ 2020 17.990.000đ
HCM – Trương Gia Giới – Thành Cổ Phượng Hoàng 5N4Đ Bay Jetstar Tháng 03: 08, 15, 22, 29 13.990.000đ
HCM – Trương Gia Giới – Thành Cổ Phượng Hoàng 6N5Đ Tháng 03: 03, 12, 17, 26, 31 15.490.000đ

 

Lịch khởi hành tour từ Đà Nẵng

CHƯƠNG TRÌNH TOUR NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TOUR/ KHÁCH
Đà Nẵng – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Trương Gia Giới – Công Viên ‘Thế Giới Băng Tuyết’ 5N4Đ Bay Vietjet Air & KS 4* 17, 31/03/2020 10.690.000đ
Đà Nẵng – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh 7N7Đ Bay Air Macau 2, 9,16, 23/03; 27/04; 18, 25/05; 1, 8,  22, 29/06 15.900.000đ
Đà Nẵng – Thành Đô – Nga Mi Sơn – Cửu Trại Câu – Phố Cổ Cẩm Lý 6N5Đ Bay Vietnam Airline 31/3 11,590,000đ
30/4 14,590,000đ
26/5 12,990,000đ
16/6 12,990,000đ
17/7 14,390,000đ

 

 

You don't have permission to register